Skip to main content

Integruotos vadybos sistemos politika

HEGELMANN grupės įmonės vykdo dalinių ir pilnų krovinių pervežimą skirtingomis transporto priemonėmis Vakarų ir Rytų Europoje bei teikia sandėliavimo paslaugas.
Mūsų tikslas – tapti geriausia krovinių pervežimo ir sandėliavimo paslaugų teikėja savo klientams, todėl atidžiai sekame įvairius pokyčius krovinių gabenimo rinkoje ir puikiai prie jų prisitaikome priimdami, ir klientams siūlydami, tinkamiausius logistinius ir sandėliavimo sprendimus bei modernizuodami transporto parką. Mūsų komanda visada pasiruošusi išgirsti klientų pageidavimus ir per trumpą laiką jiems pasiūlyti tinkamiausią sprendimą.
Bendrovės vadovybė, siekdama užtikrinti vykdomų krovinių pervežimo ir sandėliavimo paslaugų kokybę, saugą, profesinės rizikos ir neigiamo poveikio aplinkai valdymą, įdiegė integruotą vadybos sistemą (IVS) pagal ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GDP, SQAS standartų reikalavimus.

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKLOS KRYPTYS:
Tinkamai prižiūrėti bei nuolat tobulinti kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, medicininių produktų, maisto produktų pervežimo vadybos sistemą, ją integruojant į Bendrovės verslą, kaip vieną iš svarbiausių vadovavimo elementų;
Klientams teikti jų poreikius tenkinančias krovinių pervežimo ir sandėliavimo paslaugas;
Gerinant visų vidaus ir išorės veiksnių monitoringą ir valdymą, tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, plėsti jų apimtis;
Atsakingai vertinti paslaugų teikėjus, produktų tiekėjus, palaikyti su jais glaudžius, abipusiai naudingus ryšius, kontroliuoti ir stebėti, kaip tiekėjai, paslaugų teikėjai, partneriai laikosi jiems keliamų reikalavimų;
Laikytis visų Bendrovei taikomų su aplinkos apsaugos aspektais, darbuotojų sauga ir sveikata, saugumu, maisto sauga ir susijusių teisinių reikalavimų ir pačios prisiimamų įsipareigojimų;
Racionaliai naudoti gamtos išteklius ir energiją, mažinti atliekų susidarymą ir užtikrinti atsakingą jų tvarkymą;
Skatinti atvirumą ir dialogą su suinteresuotomis šalimis, atsižvelgti į jų keliamus reikalavimus;
Šviesti ir mokyti darbuotojus, sistemingai kelti jų kvalifikaciją, ugdyti jų ir kitų Bendrovės vardu dirbančių asmenų atsakingumą už savo darbo kokybę, prisiimtų reikalavimų vykdymą, sveikatą ir aplinkos apsaugą;
Užtikrinti tinkamas ir saugias darbo sąlygas bei socialines garantijas;
Numatyti ir skirti išteklius integruotos vadybos sistemos palaikymui ir nuolatiniam gerinimui;
Periodiškai vertinti integruotos vadybos sistemos veiksmingumą.

HEGELMANN grupės įmonių politika prieinama visuomenei ir suinteresuotosioms šalims. Visi darbuotojai ir asmenys dirbantys Bendrovės pavedimu supažindinami su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų nuolat tinkama.

Data 2023.12.15