Skip to main content

Różnorodność i integracja

Find out more

Proces różnorodności i integracji w Hegelmann Group nakreśla podstawowe kryteria i definiuje najważniejsze wytyczne dotyczące realizacji i praktyk. Wszyscy pracownicy firmy są objęci działaniem. Wszyscy pracownicy mają dostęp do procesu pracy poprzez Intranet. Każda osoba w organizacji, która podejrzewa naruszenie tych procesów, musi działać szybko i prawidłowo, informując dyrektora zarządzającego firmy. Firma zapewnia wszystkim kandydatom wyraźną obietnicę całkowitej poufności, ochrony danych i poufności.

Inkluzywność obejmuje zebranie i efektywne wykorzystanie różnych sił i zasobów w celu zaspokojenia potrzeb obecnych pokoleń bez narażania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich własnych potrzeb.” Poprzez kultywowanie kultury uczestnictwa, szacunku i połączenia, w której różnorodność pomysłów, środowisk i opinii jest wykorzystywana do generowania wartości biznesowej i ogólnego sukcesu, inkluzja wprowadza w życie koncepcję i praktykę różnorodności.
https://www.youtube.com/watch?v=Z-045iOwSE4

You are looking for a career at Hegelmann Group? Hesitate no further and visit our career-page to see the latest jobs we offer across Europe and the US.