Skip to main content

Zrównoważony rozwój w Grupie Hegelmann

Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój stały się bardzo ważną częścią filozofii naszej firmy. Stopniowo zmniejszamy nasz wpływ na środowisko, poprawiamy zdrowie i warunki pracy naszych pracowników oraz wspieramy wiele zrównoważonych projektów na naszej drodze do zerowej emisji.

Dzięki „Misji: Green”, nadamy twarz zrównoważonemu rozwojowi i jego wpływowi na naszych pracowników, naszą flotę i nasze projekty. Dążymy do ograniczenia emisji i śladu ekologicznego poprzez innowacyjne podejście do istniejących problemów, duże inwestycje w nowe technologie oraz regularne udoskonalenia, które przynoszą korzyści zarówno społeczeństwu, jak i naturze.

Nasz wkład w bardziej zrównoważoną przyszłość logistyki

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Zrównoważonego Rozwoju i ESG Grupy Hegelmann za rok 2022. Ten ważny dokument podkreśla nasze zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) i przedstawia konkretne kroki, które podjęliśmy, aby je osiągnąć. 

Raport przedstawia szczegółową perspektywę naszych wspólnych wysiłków na rzecz zmniejszenia śladu węglowego. Opisane zostały w nim różne inicjatywy, od monitorowania emisji po optymalizację transportu i poprawę efektywności paliwowej. Co więcej, odzwierciedla on nasze zaangażowanie we wspieranie kultury różnorodności, inkluzywności i dobrego samopoczucia naszych pracowników, a także społeczności, z którymi współpracujemy. 

Niniejszy raport stanowi otwarte zaproszenie do obserwowania naszych postępów, zapoznania się z naszymi przyszłymi celami i zrozumienia innowacyjnych strategii na rzecz zrównoważonej przyszłości. Cieszymy się, że możemy podzielić się z Państwem naszą podróżą, ponieważ wytrwale dążymy do świata, w którym priorytetem jest dobrobyt naszej planety, społeczeństwa i wszystkich ludzi. 

Hegelmann CSR 2022
Social responsibility

Nasi Partnerzy

  • IRU

    Wraz z Międzynarodowym Związkiem Transportu Drogowego uczestniczymy w globalnej debacie na temat bardziej zrównoważonej i wydajnej logistyki i wpływamy na nią.

  • IVECO

    Aby poprawić emisję dwutlenku węgla przez naszą flotę, zakupiliśmy ponad 150 najnowocześniejszych samochodów ciężarowych Iveco napędzanych biogazem.

  • Emitwise

    Aby poprawić emisję dwutlenku węgla przez naszą flotę, zakupiliśmy ponad 150 najnowocześniejszych samochodów ciężarowych Iveco napędzanych biogazem.

„Im większy sukces, tym większa odpowiedzialność. Jesteśmy otwarci na wyzwania, a jednocześnie dążymy do zrównoważonego rozwoju w naszej branży”

Siegfried Hegelmann
Social responsibility

Misja:Zielony Blog