Skip to main content

Zbiornikowiec do przewozu cieczy luzem

Nasze naczepy do przewozu płynnych ładunków masowych są w stanie pomieścić szeroki zakres różnych płynnych substancji chemicznych i towarów masowych ADR. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i specjalnie przeszkolonym kierowcom możemy zaoferować transport płynów chemicznych ADR i Non-ADR na terenie całej Europy. Nasza flota składa się z lekkich samochodów ciężarowych wyposażonych w sprężarki powietrza, różne złącza i 12-metrowe węże umożliwiające niezależny rozładunek.

Zespół specjalistyczny

Posiadamy wyspecjalizowany zespół, który jest odpowiedzialny za organizację i obsługę transportów płynów. Chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji lub doradzimy w zakresie Twoich potrzeb transportowych. Można się z nami skontaktować telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Dane techniczne

Pojemność
30m 3 – 37m 3

Izolacja termiczna

Ogrzewanie System

Sprężarka powietrza

Płyny, które możemy przewozić

Ciecze łatwopalne
Ciecze żrące
Nadtlenki
Kwasy
Rozpuszczalniki
Farby
Bazy olejowe
Rozcieńczalniki
Kwas siarkowy
Kwas chlorowodorowy
Kwas azotowy
Żywice
Ocet
Etanol
Bioetanol
Metanol
Denaturowany alkohol etylowy
Kleje
ABP (kat. 2 i kat. 3)
Pestycydy
Dodatki chemiczne
Pozostałe ciecze

Obszary zastosowań

Firmy chemiczne

Substancje chemiczne wymagają dodatkowych środków ostrożności w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi towarów i transportu. Nasze naczepy do przewozu płynów luzem spełniają wszystkie wymagania niezbędne do przewozu płynów takich jak chemikalia. Wszyscy kierowcy biorący udział w takich transportach zostali przeszkoleni w zakresie obsługi tego typu naczep, co zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.

Produkcja

Paliwo, farby, żywice i inne płyny są niezbędne w najróżniejszych branżach i procesach produkcyjnych. Transportujemy tego typu towary bezpośrednio od ich źródła do zakładów produkcyjnych.