Skip to main content

Zákazníci

Uvědomujeme si, že každý zákazník má jiné potřeby, pokud jde o přepravu a skladování svého zboží. Proto poskytujeme širokou škálu služeb včetně multimodální přepravy a všech důležitých typů přívěsů. Tímto způsobem můžeme různými způsoby podpořit téměř všechna průmyslová odvětví. Díky řešením šitým na míru, rozsáhlé síti nákladních vozidel v Evropě a Severní Americe a spolehlivým partnerům se můžeme hladce začlenit do vašeho pracovního procesu a dlouhodobě vám ušetřit cenný čas a peníze.

Výňatek z odvětví, která podporujeme

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl je rychle se měnící prostředí. Při výrobě just-in-sequence a just-in-time je důležitá spolehlivá a rychlá logistická síť. Naše různé typy návěsů umožňují přepravu všech komponentů potřebných ve výrobním řetězci až po dodání hotového výrobku prodejci.

Chemické společnosti

Chemikálie vyžadují dodatečná opatření k zajištění bezpečné manipulace se zbožím a přepravy. Naše návěsy na přepravu volně ložených kapalin splňují všechny nezbytné požadavky pro manipulaci s volně loženými kapalinami, jako jsou chemikálie. Všichni řidiči, kteří se na takové přepravě podílejí, byli vyškoleni pro manipulaci s těmito typy návěsů, čímž je zajištěna bezpečnost a ochrana pro všechny.

Elektronické obchodování

Podporujeme podnikání v oblasti elektronického obchodu tím, že poskytujeme skladové prostory, individuální softwarová řešení a přepravu vašich produktů. Můžeme vás také podpořit při optimalizaci procesů a rozšíření stávajících služeb.

Výroba

Plastové pelety jsou nedílnou surovinou pro většinu výrobků. Vzhledem ke své malé velikosti se chovají podobně jako kapaliny. Naše cisterny pro přepravu sypkých materiálů jsou schopny přepravovat tyto typy materiálů, stejně jako obilí, prášky a další sypké materiály.

Potraviny a nápoje

Můžeme přepravovat vše, od čerstvého ovoce, zeleniny a masa až po nápoje. Naše termo návěsy mohou být chlazené a umožňují přepravu zboží podléhajícího zkáze po celé Evropě a Severní Americe. S našimi cisternami na přepravu potravinářských kapalin můžeme přepravovat také většinu kapalin, jako je mléko, sirup a pivo. Podporujeme maloobchodní prodejce i výrobce v jejich logistických potřebách.

Kapalné chemikálie

Paliva, barvy, pryskyřice a další kapaliny jsou důležité pro nejrůznější průmyslová odvětví a výrobní procesy. Tyto druhy zboží přepravujeme přímo od jejich zdroje do výrobních závodů.

Farmaceutika

Díky našim chladicím kapacitám a různým certifikacím můžeme s našimi termo návěsy přepravovat ingredience i hotové farmaceutické výrobky. Dálkové monitorování zajišťuje, že chlazení je stabilní po celou dobu přepravy. Máme specializované řidiče pro farmacii, kteří jsou speciálně vyškoleni pro manipulaci s vysoce hodnotnými produkty a ingrediencemi.

Zemědělství

Zemědělství je nedílnou součástí našeho hospodářství. Po vypěstování a sklizni plodin je třeba obilí dopravit k distributorům a do sil. Naše návěsy pro přepravu sypkých materiálů jsou schopny přepravit až 60 m3 obilí a krmných komponentů.