Skip to main content

Równość płci

Find out more

Stosunek mężczyzn do kobiet wśród pracowników naszego biura ustabilizował się na poziomie około 50/50. W naszym dziale dyspozytorskim większość pracowników stanowią mężczyźni, natomiast w dziale księgowości i kadr większość stanowią kobiety. Kobiety stanowią jedynie 19 procent wszystkich naszych pracowników; kierowcy stanowią około 80 procent wszystkich naszych pracowników, którzy są prawie wyłącznie mężczyznami. Kobiety stanowią obecnie 42 procent wszystkich stanowisk kierowniczych, a ostatecznym celem jest dostosowanie podziału 50/50, który już mamy wśród pracowników biurowych.

You are looking for a career at Hegelmann Group? Hesitate no further and visit our career-page to see the latest jobs we offer across Europe and the US.