Skip to main content

Privatumo Politika

Metmenys / Katalogas
A. Duomenų valdytojo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys
B. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys
C. Asmens duomenų tvarkymo apimtis, tvarkymo tikslas
1. Interneto svetainė ir žurnalo failų kūrimas
2. Susisiekimas (kontaktų formos, el. paštas)
3. Svetainės lankytojų statistika Google Analytics sutikimo atveju.
4. Paraiškos
5. Reklama paštu (laiškas)
6. Atsisiųskite informaciją (pdf)
7. Nuorodos
8. YouTube vaizdo įrašai
9. Kalbos pasirinkimas, interneto šriftai
10. Sutikimo dėžutė
D. Duomenų subjektų teisės
_____________________________________________
A. Duomenų valdytojo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys
Asmuo, atsakingas už duomenų tvarkymą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų duomenų apsaugos reglamentų prasme yra:
Hegelmann Express GmbH
atstovaujama vykdomųjų direktorių Siegfried Hegelmann ir Andreas Schmidt
Heinrich Blanc g. 30, 76646 Bruchsal
Telefonas: +49 7251 / 321 92 012
Faksas: +49 7251 / 321 92 011
paštas: info@hegelmann.com

_____________________________________________
B. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys
Mūsų išorės duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys yra:
Hegelmann Transporte Sp. z o.o.
Duomenų apsaugos pareigūnas Michałas Zygmuntas
ul. Kucelińska 22, 42-200 Częstochowa,
El. paštas: dpo@hegelmann.com

C. Asmens duomenų tvarkymo apimtis, tvarkymo tikslas

1. Interneto svetainė ir žurnalo failų kūrimas

a) Duomenų apdorojimo, saugojimo aprašymas
Kiekvieną kartą, kai patenkama į mūsų svetainę, mūsų sistema automatiškai renka duomenis ir informaciją iš prisijungusio kompiuterio kompiuterinės sistemos. Renkami šie duomenys:

Informacija apie naudojamą naršyklės tipą ir versiją

Vartotojo operacinė sistema – vartotojo

IP adresas

Prieigos data ir laikas

svetainės, iš kurių vartotojo sistema pasiekė mūsų svetainę (nukreipimo URL)

Mūsų pagrindinio puslapio antriniai puslapiai, kuriuos pasiekia vartotojas

Prieigų failų pavadinimai

Pranešimas apie tai, ar prieiga buvo sėkminga

Šie duomenys ištrinami iš sistemos žurnalo failų po 7 dienų, nebent tolesnis jų tvarkymas yra išimtinai būtinas siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus (pvz., inicijuoti IP adresų blokavimą, baudžiamojo skundo padavimą). Jei toks išskirtinis atvejis egzistuoja, duomenys bus ištrinti, kai tik jie nebereikalingi šiam tikslui. Šie duomenys nebus saugomi ir/ar jungiami su kitais vartotojo asmeniniais duomenimis.

b) Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

renkami a punkte nurodyti duomenys,

Įgalinti svetainės pristatymą į vartotojo kompiuterį. Teisinis to pagrindas yra 2009 m. 6 d. 1 lit. f GDPR. Laikinas IP adreso rinkimas, kad būtų rodomi puslapiai, prie kurių prisijungė vartotojas, yra techniškai būtinas ir yra mūsų teisėtas interesas, kaip apibrėžta BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinyje, kuriam neprieštarauja joks viršesnis reikalavimas. vartotojo interesus.

Siekdami užtikrinti mūsų žiniatinklio serverio saugumą ir be rūpesčių mūsų svetainės veikimą, pvz. stebėjimas, siekiant užkirsti kelią įsilaužėlių atakoms arba juos aptikti;

Pirmiau minėti tikslai yra mūsų teisėtas interesas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinį, kuriam neprieštarauja jokie viršesni naudotojo interesai.

c) Duomenų atskleidimas/gavėjas

Surinkti duomenys yra saugomi mūsų interneto prieglobos paslaugų teikėjo. Šis teikėjas dirba mūsų vardu ir suteikia mums vietos saugykloje mūsų svetainei. Be to, mūsų interneto prieglobos paslaugų teikėjas teikia ir kitas susijusias paslaugas, pvz. saugo susijusias duomenų tvarkymo operacijas ir užtikrina, kad svetainė būtų pasiekiama internete. Paslaugų teikėjas yra įsikūręs Europos Sąjungoje arba Europos ekonominės erdvės šalyje, arba trečiojoje šalyje. Duomenys, surinkti pagal a) punktą, nebus perduoti trečiosioms šalims, nebent tai būtų būtina mūsų IT atakų atveju, žr. aukščiau b punktą, pavyzdžiui, pateikiant baudžiamąjį skundą teisėsaugos institucijoms.

d) Prieštaravimo galimybė
IP adreso rinkimas yra būtinas norint teikti svetainę, o duomenų saugojimas žurnalo failuose yra privalomas svetainės veikimui. Vadinasi, vartotojas neturi galimybės prieštarauti. Dėl kitų pagal 1 a punktą tvarkomų asmens duomenų turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija, žr. Daugiau informacijos rasite D skyriuje.

2. Susisiekimas (kontaktų formos, el.

a) Duomenų tvarkymo, tikslo, saugojimo aprašymas
Su mumis galima susisiekti elektroninio pašto adresais, nurodytais spaudoje ir antriniuose puslapiuose. Tada perduotus asmens duomenis įrašome su el. Duomenys naudojami ir saugomi atsakymo į užklausą tikslu, pvz. jei kreipsitės į mus dėl krovinių gabenimo pasiūlymo arba kreipiatės tapti krovinių vežėju. Tam naudojame savo el. pašto serverį.
Jei susisieksite su mumis naudodami vieną iš mūsų kontaktinių formų, jūsų žinutė bus saugoma mūsų pašto serveryje. Tai persiunčia jūsų pranešimą viduje konkrečiu el. pašto adresu, priskirtu atitinkamai kontaktinei formai kartu su mūsų įmonės kontaktiniu asmeniu. Peržiūrėjus jūsų pranešimą, jis bus tiesiogiai apdorojamas arba persiųstas atitinkamam mūsų įmonės skyriui/asmeniui, kad jis atsakytų, ir išsaugomas mūsų vietinėje IT sistemoje.
Jei jūsų žinutė yra verslo laiškas Vokietijos komercinio kodekso (HGB) prasme, mes įsipareigojame jį saugoti 6 metus (nuo kalendorinių metų, kuriais buvo gautas verslo laiškas, pabaigos) pagal HGB § 257. .
Jei Jūsų bendravimas yra derybų dėl sutarties dalis arba inicijuoja jas, šiuo tikslu tvarkome Jūsų duomenis, pvz. jei susisiekiate su mumis dėl galimo užsakymo; Tada mes taip pat galime būti įpareigoti korespondenciją saugoti pagal HGB § 257 6 metus (nuo kalendorinių metų, kuriais buvo gautas verslo laiškas, pabaigos).
Priešingu atveju elektroniniu paštu/kontaktine forma perduoti duomenys bus ištrinti, kai tik jie nebereikalingi tikslui, dėl kurio buvo surinkti, pasiekti, nebent
– mums jų reikia teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ir ginti, arba
– turime kitą teisėtą interesą juos tvarkyti ir jūsų apsaugos verti interesai to nenusveria;
– tiek, kiek tai yra mūsų atsarginės kopijos dalis: ištrinti duomenų iš atsarginių kopijų mes negalime ir to nereikia dėl tvarkymo saugumo, duomenų vientisumo ir konfidencialumo, kurį reikia užtikrinti pagal BDAR 32 straipsnį. ; Atsarginės duomenų laikmenos yra reguliariai perduodamos, todėl duomenys ištrinami.

b) Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas
Teisinis to pagrindas yra 2009 m. 6 d. 1 lit. f GDPR (bendro pobūdžio kontaktų užklausos). Mūsų teisėtas interesas yra peržiūrėti ir atsakyti į užklausas susisiekti. Jei kontaktu siekiama sudaryti sutartį, pvz. vežimo sutarties sudarymas, papildomas tvarkymo teisinis pagrindas yra 2 str. 6 (1) lit. b GDPR. Tai taip pat taikoma, jei pranešimas yra susijęs su jau sudaryta sutartimi.

c) Imtuvas
Kontaktinės formos: dėl techninių priežasčių mūsų žiniatinklio priegloba turi prieigą prie pranešimų, siunčiamų per kontaktinę formą, todėl yra išorinis gavėjas. Šis paslaugų teikėjas dirba mūsų vardu ir suteikia mums vietos mūsų svetainei ir saugo susijusias duomenų tvarkymo operacijas. Šį paslaugų teikėją mes kruopščiai atrinkome ir užsakėme, jis yra saistomas mūsų nurodymų ir yra reguliariai stebimas. Paslaugų teikėjas yra įsikūręs Europos Sąjungoje arba Europos ekonominės erdvės šalyje.
Be to, atitinkami mūsų įmonės darbuotojai, atsakingi už perduoto turinio apdorojimą, yra vidiniai pranešimo gavėjai. Jei pranešimas taip pat susijęs su trečiąja šalimi, pvz. kita įmonė, kuri turi dalyvauti norint pateikti pasiūlymą, pvz. pristatymas tik laiku ar panašiai, jūsų pranešimas gali būti persiųstas šiai įmonei.

d) Prieštaravimo galimybė
Jei prašymas nesusijęs su sutartimi, kuri jau sudaryta arba dėl kurios vyksta derybos, vartotojas gali bet kada nesutikti, kad būtų naudojami jo asmens duomenys. Tokiu atveju į bendravimą atsakyti negalima. Be to, taikomas D skyrius.

3. Svetainės lankytojų statistika „Google Analytics“ duoto sutikimo atveju.

a) Trumpas aprašymas, sutikimas
Įrankis išjungiamas, kai lankotės mūsų svetainėje. Jei sutinkate, kad jis būtų naudojamas, mes užfiksuojame jūsų anoniminį naršymo elgesį, kai lankotės mūsų svetainėje, ir įvertiname jį statistiškai. Tam naudojame įrankį „Google Analytics“. Programinė įranga nustatyta taip, kad apdorotume sutrumpintą jūsų IP adresą.
Sutikimas gali būti duotas tik per automatiškai rodomą sutikimo dėl slapuko laukelį (įrankio pasirinkimo langą). Tai rodoma centre, kai iškviečiamas puslapis. Jei pasirenkate „Suteikti sutikimą (leisti visus slapukus)“, suteikiate mums leidimą rinkti, analizuoti ir tvarkyti duomenis, sugeneruotus lankantis svetainėje, daugiau informacijos rasite b punkte.

b) Duomenų tvarkymo apimtis, JAV, saugojimas, trynimas
Jei davėte mums sutikimą, mes užfiksuojame jūsų naršymo elgseną, kai lankotės mūsų svetainėje, ir vertiname jį statistiškai. Šiuo tikslu naudojame „Google Analytics“ – žiniatinklio analizės paslaugą, kurią teikia „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). Google Analytics naudoja vadinamuosius slapukus, tekstinius failus. Tai tekstiniai failai, kurie yra saugomi interneto naršyklėje arba interneto naršyklės vartotojo kompiuterio sistemoje, kai lankotės mūsų svetainėje. Slapuką sudaro būdinga simbolių eilutė, leidžianti unikaliai identifikuoti naršyklę, kai svetainė vėl iškviečiama arba pakeitus puslapį (iškviečiant skirtingus antrinius puslapius). Naudodami įrankį naudojame kodo plėtinį „anonimizeip“. Dėl šios priežasties paskutinius 80 iš 128 jūsų IP adreso bitų „Google“ nustato į nulį Europos Sąjungoje arba kitose Europos ekonominės erdvės sutarties šalyse. Tik išskirtiniais atvejais ar visas IP adresas bus perduotas į Google serverį JAV ir ten sutrumpintas. Tokiu būdu nebeįmanoma priskirti sutrumpinto IP adreso skambinančiam galutiniam įrenginiui. Kai lankotės mūsų svetainėje ar atskiruose jos puslapiuose, renkami šie duomenys:

Sutrumpintas vartotojo skambinimo sistemos IP adresas.

Prieiga prie svetainės, įskaitant antrinį puslapį

Svetainė, iš kurios vartotojas pateko į pasiektą svetainę

Puslapiai, kurie iškviečiami iš svetainės, iš kurios skambinama, ir ar joje atliekami veiksmai (pvz., atsisiunčiama forma).

Svetainėje praleistas laikas

Prieigos prie svetainės dažnumas

Apsilankymo svetainėje pradžios ir pabaigos laikas

Skambinančio kompiuterio ekrano skiriamoji geba

Skambinimo įrenginio tipas (mobilusis įrenginys / kompiuteris / nešiojamas kompiuteris)

Naršyklė, naudojamos naršyklės kalbos nustatymas ir visi naudojami priedai.

Flash versija

Naudojami slapukai, be kita ko, vadinami _ga, _ gid ir galioja dvejus metus (_ga) arba 24 valandas (_gid).

Slapukų surinkta informacija apie svetainės naudojimą dažniausiai perkeliama į Google serverį JAV ir ten saugoma. Mūsų vardu „Google“ naudos šią informaciją, kad įvertintų prieigą prie mūsų svetainės. Tai galime peržiūrėti internete ir gauti statistinius įvertinimus (svetainės veiklos ataskaitas). „Google“ taip pat gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba kai tokios trečiosios šalys apdoroja informaciją „Google“ vardu. „Google“ įsipareigojo nesusieti jūsų IP adreso su jokiais kitais „Google“ turimais duomenimis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Google“ naudojimo sąlygas ir privatumo politiką, apsilankykite www.google.com/analytics/terms/de.html arba https://www.google.com/policies/privacy/partners/ arba policy.google.com . Surinktą informaciją mūsų vardu saugos „Google“, kad galėtų sukurti minėtas ataskaitas ir peržiūrėti jas internete. „Google“ automatiškai ištrina duomenis po 14 mėnesių. Ištrynimas atliekamas kartą per mėnesį. Šiuo pagrindu kuriamas ataskaitas prireikus nuskaitome ir saugome iki 5 metų, o tada vėl ištriname.
„Google“ teigimu, duomenys saugomi jos pačios arba su ja susijusių įmonių serveriuose. Taip pat gali būti, kad duomenys saugomi JAV serveriuose.

d) Duomenų tvarkymo, atskleidimo tikslas
Svetainės lankytojų asmens duomenų tvarkymas leidžia mums analizuoti mūsų svetainės lankytojų naršymo elgseną. Tai leidžia mums nustatyti, kokia informacija/kurie mūsų svetainės antriniai puslapiai ypač domina svetainės lankytojus, o kuris svetainės turinys mažai domina. Be to, matome, kaip greitai ir kaip dažnai skaitomas naujai sukurtas svetainės turinys. Analizė leidžia optimizuoti svetainės turinį pagal numanomą ypatingą vartotojo interesą. Be to, galime optimizuoti savo svetainę Google paieškos sistemai ir įvertinti reklamos trečiųjų šalių svetainėse sėkmę.
Anoniminių duomenų gavėjas yra „Google Ireland Limited“ kaip užsakymų tvarkytoja. Be to, sukurtas ataskaitas, kuriose lankytojų duomenys pateikiami suvestinės formos, vertiname viduje ir, esant poreikiui, pasitelkiame išorinius rinkodaros ir interneto specialistus. Be to, trečiosios šalys turi dalinę prieigą prie to naudodamos 7 skyriuje nurodytas priemones.

e) Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas
Pagal ES – Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 3 dalį, saugoti informaciją arba prieigą prie jos jau saugomos vartotojo galiniame įrenginyje leidžiama tik gavus sutikimą.
Jei tai bus suteikta, mes renkame ir analizuojame informaciją, surinktą remiantis jūsų sutikimu. Tai yra teisinis duomenų tvarkymo pagrindas. Jei šie duomenys yra asmeniniai, juos tvarkyti taip pat leidžiama remiantis duotu sutikimu, žr. Art. BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

f) Sutikimo atšaukimas, kitos priemonės
Galite atšaukti duotą sutikimą. Atšaukimas įsigalios tik nuo pratybų momento. Norėdami tai padaryti, slapuko pašalinimui rekomenduojame atlikti tokią procedūrą: Ištrinate visus esamus slapukus iš savo naršyklės programinės įrangos ir nustatote taip, kad ji nepriimtų naujų slapukų ar naujų slapukų iš trečiųjų šalių teikėjų.
Arba, ištrynę slapukus, galite atsisakyti slapukų nustatymo šios svetainės privatumo nustatymuose (per automatiškai pasirodantį slapukų iššokantįjį langą). Tačiau norėtume atkreipti dėmesį, kad tokiu atveju jūs negalėsite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Taip pat galite neleisti „Google“ rinkti slapukų sugeneruotų duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant sutrumpintą IP adresą), ir „Google“ apdoroti šiuos duomenis, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, kurį galite rasti šiuo adresu nuoroda: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

4. Paraiškos

a) Duomenų tvarkymo, saugojimo, tikslo aprašymas
Galite kreiptis į mus paštu ir el.
Kai iškviečiate mūsų pagrindinio puslapio subpuslapį „Karjera“, tvarkome duomenis, surinktus the skambutis, žr. šio duomenų privatumo pareiškimo C 1 dalyje nurodytą informaciją. Be to, tvarkome duomenis, kuriuos mums siunčiate kartu su paraiška, kad patikrintume jūsų tinkamumą užimtam darbui ir vykdytume paraiškos pateikimo procesą. Paštu gautos paraiškos yra nuskaitomos ir, kaip ir el. paštu gautos paraiškos, su pateiktais duomenimis įvedamos į mūsų vietinę ERP sistemą.
Teikiant paraišką gali būti renkami papildomi asmens duomenys iš jūsų asmeniškai, iš visuotinai prieinamų šaltinių arba iš buvusių darbdavių ir instruktorių informaciniais tikslais.
Jei pateikiate spekuliacinį prašymą, nesusijusį su konkrečiomis pareigomis, mes galime susipažinti su jūsų kandidato dokumentais, priimdami sprendimus dėl personalo dėl visų svarstomų pareigybių. Kai kuriuos jūsų kandidato duomenis pateiksime konsultacijai automatizuotose paieškose atrinktiems sprendimus priimantiems asmenims, kad jie galėtų sužinoti apie jūsų asmenybės profilį ir kvalifikacijas. Mes reguliariai ištrinsime ir sunaikinsime jūsų pareiškėjo duomenis praėjus 12 mėnesių nuo jūsų paraiškos gavimo, bet ne anksčiau nei bus baigtos visos paraiškos teikimo procedūros, prie kurių iki to laiko buvo įtraukti jūsų paraiškos dokumentai, ir nepraėjo 12 mėnesių laikotarpis. nuo tada. Be to, ištrynimas nebus atliktas, jei suteikėte mums leidimą toliau saugoti ir jis dar nebuvo atšauktas.
Atmetimo atveju ištrinsime Jūsų pateiktus duomenis per 12 mėnesių nuo atmetimo išsiuntimo ir sunaikinsime visus popierinius prašymo dokumentus, nebent Jūs davėte mums leidimą juos saugoti ilgesnį laiką.
Jei paraiškos teikimo metu jums suteikiama pareigybė, duomenys iš kandidato duomenų sistemos bus perkelti į mūsų personalo informacinę sistemą.
Jeigu Jūs duodate mums sutikimą toliau tvarkyti Jūsų kandidato duomenis, kad Jūsų duomenys būtų naudojami kitų pareigų, kurios bus užimtos ateityje, nagrinėjimui, duomenis saugosime pagal duotą sutikimą tol, kol jį atšauksite. Norėdami paaiškinti savo atšaukimą, tiesiog atsiųskite prasmingą el. laišką adresu legal@l-experts.com.
Pagrįstas atšaukimas neturi įtakos jau įvykusioms duomenų tvarkymo operacijoms. Mes reguliariai ištrinsime ir naikinsime jūsų paraiškos duomenis pareiškę apie atšaukimą arba pasibaigus 12 mėnesių laikotarpiui nuo jūsų paraiškos gavimo, bet ne anksčiau, nei bus baigtos visos paraiškos teikimo procedūros, į kurias buvo įtraukti jūsų paraiškos dokumentai. ir nuo to laiko praėjo 12 mėnesių laikotarpis.

b) Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas
Teisinis Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas šioje paraiškos teikimo procedūroje yra 6 straipsnio 1 dalies 2 sakinys. B BDAR, § 26 BDAR 1 dalis. Pagal tai duomenų, reikalingų priimant sprendimą dėl darbo santykių nustatymo, tvarkymas yra leistinas. Jei duomenų prireiktų teisminiam persekiojimui pasibaigus paraiškos teikimo procesui, jei taikoma, duomenų tvarkymas gali būti vykdomas vadovaujantis 3 str. 6 BDAR, visų pirma siekiant apsaugoti teisėtus interesus pagal 6 str. 6 pastraipos. 1 lit. f) BDAR. Tuomet mūsų interesas yra pareikšti arba ginti pretenzijas.
Jeigu Jūs duodate mums sutikimą tvarkyti Jūsų paraiškos duomenis kitoms pareigoms užimti, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra 2 str. 6 d. 1 p. BDAR 2a, b, f, 26 straipsnio 1 dalis ir paragrafas. 2 GDPR

c) Atskleidimas, gavėjas
Jei paraiškai pateikti naudojatės mūsų svetaine, jūsų duomenis laikinai saugos mūsų interneto prieglobos paslaugų teikėjas, kuris suteiks mums šiam tikslui tinkamą saugyklą ir saugos su tuo susijusias duomenų tvarkymo operacijas.
Kai tik gausime Jūsų prašymą, Jūsų kandidato duomenis mūsų įmonė peržiūrės ir pateiks atitinkamam specialistui, o prireikus – ir vadovybei. Tada tolimesnė procedūra derinama viduje ir, jei reikia, atitinkamas specialistas pradeda tolesnius veiksmus (pvz., susitaria dėl pokalbio, prašo papildomos informacijos, aktyvuoja nepageidaujamas atitinkamam specialistui kreipimus). Jei reikia, tai įgyvendinama naudojant pareiškėjų valdymo įrankį Jūsų nurodytais kontaktiniais kanalais.
Gavus sutikimą, kad Jūsų kandidato duomenys būtų tvarkomi kitų pareigybių užimtumo tikslais, duomenys bus dubliuojami tolesniam saugojimui telkinyje, kuris taip pat valdomas pretendentų valdymo įrankio pagalba. Šiuo atžvilgiu atitinkamai taikoma tai, kas pasakyta a–c) punktuose. Tai pasiekiama tik atitinkamų specialistų vadovams.
Duomenų apdorojimas trečiojoje šalyje nėra.

d) Prieštaravimo, atšaukimo galimybė
Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų saugomi duomenys, kurių gali prireikti vykdant teisminį persekiojimą ir kurie tvarkomi remiantis 1 str. 6 para.1 lit. f DS-GVO, žr. D skyrius.
Savo sutikimą toliau tvarkyti pareiškėjo duomenis galite bet kada atšaukti, žr
4 skirsnis a).

5. Reklama paštu (laiškas)

a) Duomenų tvarkymo, saugojimo, tikslo, atskleidimo, gavėjų aprašymas
Jei pateiksite mums savo vardą, pavardę ir pašto adresą, mes juos išsaugosime, kad ateityje būtų galima siųsti reklamą paštu (laišku) apie mūsų produktus ir paslaugas, mūsų įmonę bei siųsti kalėdinius laiškus. Prireikus duomenys bus prieinami išoriniam paslaugų teikėjui frankavimo ir išsiuntimo metu, kurį gali atlikti išorinis paslaugų teikėjas. Šis paslaugų teikėjas veikia pagal mūsų nurodymus ir mūsų vardu. Šis paslaugų teikėjas yra įsikūręs Europos Sąjungoje. Jokie kiti duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims. Duomenys bus ištrinti, kai tik jie nebereikalingi tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, pasiekti arba jūs nesutiksite tvarkyti.

b) Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas, prieštaravimo galimybė
A papunktyje paminėto duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra 1 str. 6 d. 1 lit. f GDPR. Informacijos apie produktą siuntimas paštu yra teisėtas mūsų įmonės interesas. Jūs galite bet kada nesutikti su tokiu savo asmens duomenų naudojimu. Tokiu atveju mes nustosime siųsti laiškų reklamą. Be to, taikomas D skyrius.

6. Atsisiųskite informaciją (pdf)
Informacinius dokumentus, mūsų brošiūras, GTC ir kt. galite atsisiųsti per mūsų svetainę, vėliau juos peržiūrėti ir (arba) išsaugoti savo galiniame įrenginyje. Tai darydami tik laikinai įrašome C 1 (žurnalo failai) nurodytus duomenis. Informacija, nurodyta C 1 dalyje, taikoma ir kitais atžvilgiais.

7. Nuorodos
a) Duomenų tvarkymo, saugojimo laikotarpio, ištrynimo aprašymas
Į pagrindinį puslapį ir pagrindinio puslapio antrinius puslapius įtraukėme išorines nuorodas į kitas svetaines, socialinės žiniasklaidos platformas ir, jei taikoma, vidines nuorodas į mūsų svetainės antrinius puslapius. Jei kaip vartotojas naudositės išorinėmis nuorodomis, išeisite iš mūsų svetainės. Susietas puslapis atsidarys atskirame naršyklės lange.
Išorines nuorodas galite atpažinti iš to, kad jos pabrauktos paryškinta spalva, pvz. nuorodos į mūsų darbo pasiūlymus arba yra susietos su grafika/simboliu, nuotrauka ar vaizdo įrašu, pvz. grafika „Instagram“, „Facebook“ ir „LinkedIn“.
Persiuntimas naudojant išorinę nuorodą įvyksta tik tada, kai ją aktyviai spustelėsite. Tokiu atveju mūsų žiniatinklio serveris trečiosios šalies svetainės operatoriui perduoda jūsų IP adresą ir dažniausiai mūsų svetainės pavadinimą kaip perduodantį puslapį. Taigi jūsų IP adresas tampa matomas trečiosios šalies svetainės operatoriui. Šis operatorius naudos jūsų IP adresą, kad būtų rodomas puslapio turinys. Mes įrašome, kokių URL adresų vartotojas paprašė.
Mes neturime konkrečių žinių apie tai ir neturime įtakos tam, ar trečiosios šalies teikėjas vis tiek naudos jūsų IP adresą kitais tikslais ir kokiu mastu. Prašome šiuo klausimu susipažinti su atitinkamos svetainės operatoriaus duomenų apsaugos informacija. Techniškai galima naudoti įvairius metodus (pvz., slapukus, švyturius, pirštų atspaudų paėmimą, reklamos ar įrenginių ID) rinkti papildomus duomenis apie svetainės lankytoją ir, jei reikia, dalytis šiais duomenimis su trečiosiomis šalimis. Gali būti, kad trečiosios šalies teikėjas jus gali atpažinti pagal ten turimą papildomą informaciją, pvz. remiantis trečiosios šalies teikėjo sukurta vartotojo paskyra ir trečiosios šalies teikėjo saugomu el. pašto adresu, remiantis papildoma informacija iš trečiosios šalies teikėjo naudojamų slapukų.

b) Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas
Jūsų IP adreso perdavimas trečiosios šalies teikėjui yra techniškai būtinas, kad būtų galima atlikti persiuntimą į susietą išorinę svetainę (duomenų tvarkymo tikslas). Tokių nuorodų integravimas praplečia mūsų informacijos pasiūlą arba yra naudojamas reklamos tikslais. Tai yra teisėtas interesas tvarkyti duomenis pagal str. 6 (1) lit. f BDAR, kuriam neprieštarauja jokie viršesni vartotojo interesai. A papunktyje paminėto duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra 1 str. 6 d. 1 lit. f GDPR.
Vartotojas pats laisvai nusprendžia, ar naudoti rodomas nuorodas. Tai nėra būtina sudarant sutartį.

c) Atskleidimas, gavėjas
Jūsų IP adresas, sutrumpintas pagal C 1, ir trečiosios šalies URL, kurio prašoma, jei toks yra, yra mūsų žiniatinklio prieglobos paslaugų teikėjo žurnalo failų dalis. Šis teikėjas dirba mūsų vardu ir suteikia mums vietos saugykloje mūsų svetainei. Be to, mūsų žiniatinklio prieglobos paslaugų teikėjas teikia kitas susijusias paslaugas, žr. šios informacijos C 1 c) skyrių. Paslaugų teikėjas yra įsikūręs Europos Sąjungoje arba Europos ekonominės erdvės šalyje. Duomenys, surinkti pagal a punktą, nebus perduoti kitoms trečiosioms šalims, nebent tai būtų būtina mūsų IT atakų atveju, žr. C 1 b) skyrių aukščiau, pavyzdžiui, pateikiant baudžiamąjį skundą įstatymui. vykdymo institucijoms.

d) Prieštaravimo galimybė
Vartotojo IP adreso perdavimas yra privalomas
peradresavimui į norimą susietą trečiosios šalies svetainę. Vadinasi, vartotojas neturi galimybės prieštarauti. Jei duomenų tvarkymas nepageidautinas, nuoroda neturi būti aktyvuota. Dėl likusios dalies vartotojas gali prieštarauti prašomų rinkinių rinkimui, žr. D skyrių.

8. Youtube vaizdo įrašai

a) Duomenų tvarkymo, saugojimo laikotarpio, ištrynimo aprašymas
Vaizdo įrašai yra įterpti į mūsų svetainę, kuriuos viešai skelbiame per „YouTube“ kanalą. Iškvietus puslapį, kuriame įterpti vaizdo įrašai, „YouTube“ slapukai automatiškai siunčiami į svetainės lankytojo naršyklę arba „YouTube“ nuskaito esamus slapukus. Per tai jūsų asmens duomenis renka ir tvarko vaizdo platformos operatoriai.
Daugiau informacijos apie vaizdo platformos operatorių duomenų apdorojimo operacijas galite rasti čia:
„YouTube“: „Google Ireland Ltd“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://www.youtube.com/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
Gali būti, kad dėl to duomenys bus perkelti į „Google“ grupės serverius JAV.
Taip pat gali būti nuoroda į jūsų „YouTube“ naudojimo paskyrą, jei esate ten prisijungę. Jei to nenorite, prieš naudodami turite atsijungti.
„Google Analytics“ stebėjimo įrankį galima pasiekti per „iFrame“, kuriame iškviečiamas vaizdo įrašas. Tai yra atitinkamos platformos operatoriaus stebėjimas, prie kurio mes, interneto svetainės operatoriai, neturime prieigos. Galite užkirsti kelią Google Analytics stebėjimui, naudodami išjungimo įrankius, kuriuos Google siūlo kai kurioms interneto naršyklėms. Taip pat galite neleisti „Google“ rinkti „Google Analytics“ sugeneruotų duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), ir „Google“ apdoroti šiuos duomenis, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, kurį rasite šioje nuorodoje:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Mes renkame tik C 1 skyriuje nurodytą informaciją apie naudojimąsi svetaine, žr. ten rasite daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą, saugojimą, tikslą, teisinį pagrindą.

b) Sandėliavimas
Negauname prieigos prie „YouTube“ renkamų asmens duomenų. Saugome tik C 1 a) paskutinėje pastraipoje nurodytus duomenis.

c) Tikslas, teisinis pagrindas
Norėtume atsiųsti jums mūsų produktų vaizdo įrašus ir kitą informaciją apie paslaugas. Teisinis mūsų vykdomo Jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, 2 str. 6 para.1 lit. GDPR.

d) Gavėjas, atskleidimas
Duomenys, paminėti C 1 a) paskutinėje pastraipoje, yra saugomi mūsų žiniatinklio prieglobos paslaugų teikėjo. Šis teikėjas dirba mūsų vardu ir suteikia mums vietos saugykloje mūsų svetainei. Be to, mūsų interneto prieglobos paslaugų teikėjas teikia kitas su tuo susijusias paslaugas, pvz. joje saugomos susijusios duomenų tvarkymo operacijos ir užtikrinama, kad svetainė būtų pasiekiama internete. Šį paslaugų teikėją mes kruopščiai atrinkome ir užsakėme, jis yra saistomas mūsų nurodymų ir yra reguliariai stebimas. Paslaugų teikėjas yra įsikūręs Europos Sąjungoje arba Europos ekonominės erdvės šalyje. Surinkti duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, nebent tai būtų būtina mūsų IT atakų atveju, žr. C 1 b punktą, pavyzdžiui, pateikiant baudžiamąjį skundą teisėsaugos institucijoms.
Jūsų IP adresas yra perduodamas portalui, kad būtų galima užmegzti ryšį su Youtube.

e) atšaukimo, prieštaravimo ir pašalinimo galimybės
Kalbant apie C 1 a punkte nurodytus duomenis, kurie tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinį, jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomasi dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija, žr. . Daugiau informacijos rasite D skyriuje.
Duotas sutikimas gali būti atšauktas per Youtube, https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://www.youtube.com/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

9. Kalbos pasirinkimas, interneto šriftai

a) Kalbos pasirinkimas
Prisijungę prie mūsų svetainės, galite rankiniu būdu pasirinkti kitos kalbos versiją. Pagal numatytuosius nustatymus mūsų svetainė rodoma anglų kalba. Kalbos nustatymas pakeičiamas naudojant URL nuorodas (nuorodas į mūsų svetainės antrinį puslapį), todėl pagrindinis puslapis tampa prieinamas svetainės lankytojui norima kalba. Slapukai ar panašūs įrankiai šiam tikslui nenaudojami.

b) žiniatinklio šriftai
Mes naudojame Google Web Fonts. Tai išoriniai šriftai. Interneto šriftai naudojami vienodam mūsų svetainėje naudojamo šrifto atvaizdavimui. Šiuo tikslu naudojame išorinę „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland paslaugą, kuri teikia šiuos šriftus („Google Web Fonts“). Iškviečiant visus mūsų pagrindinio puslapio puslapius, reikiami žiniatinklio šriftai įkeliami į Jūsų galinio įrenginio naršyklės talpyklą, kad būtų teisingai rodomi ten pasiekiami tekstai ir šriftai. Šiuo tikslu jūsų naudojama naršyklė turi užmegzti ryšį su žiniatinklio šriftų teikėjo serveriais. Per tai „Google Ireland“.
Limited įgyja žinių apie jūsų IP adresą, skambutį į mūsų svetainę, veiksmo datą ir laiką. Daugiau informacijos apie tai galite gauti adresu https://developers.google.com/fonts/faq
www.google.com/policies/privacy/. Kiekvieną kartą, kai iškviečiamas naujas antrinis puslapis ir kai jis vėl iškviečiamas po 24 valandų, duomenys gali būti vėl perduoti „Google“ ir ten apdoroti.
Naudodami žiniatinklio šriftą nerenkame jokių duomenų, išskyrus tuos, kurie jau buvo paminėti B 1 punkte. Be to, mes neperduodame duomenų kitoms trečiosioms šalims.

c) Teisinis pagrindas
Naudodami žiniatinklio šriftus galime padaryti, kad mūsų svetainėje rodomi tekstai ir šriftai būtų prieinami vienodai ir patogiai skaitytojui. Tai yra teisėtas mūsų įmonės interesas, kaip tai suprantama pagal str. 6 (1) lit.f GDPR ir duomenų tvarkymo operacijų, už kurias esame atsakingi, teisinį pagrindą. Tam neprieštarauja jokie viršesni vartotojo interesai.

d) Prieštaravimo galimybė
Jūs turite teisę nesutikti su mūsų vykdomu duomenų tvarkymu pagal str. 21 BDAR, žr. papildomus paaiškinimus, pateiktus deklaracijos D skyriuje.
Kad nebūtų renkami jūsų duomenys, turite pasirinkti naršyklės nustatymus, kad ji nepalaikytų naudojamų žiniatinklio šriftų, jei tai techniškai įmanoma. Tada bus rodomas numatytasis šriftas.

10. Sutikimo dėžutė
Sutikimo langelį naudojame tam, kad gautume jūsų sutikimą atlikti tam tikrus sandorius.
Teisinis pagrindas yra ES direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 3 dalis. Pagal tai informaciją, kuri jau yra saugoma vartotojo galiniame įrenginyje, ar prieiga prie jos leidžiama tik gavus sutikimą. Galite duoti mums šį sutikimą dėl atitinkamų sutikimo laukelyje nurodytų procesų. Daugiau informacijos rasite atitinkamame šios privatumo politikos skyriuje.
Jei dėl procedūros tvarkomi ir asmens duomenys, tam taip pat prašome Jūsų sutikimo, kurį galima bet kada atšaukti.
Sutikimo laukelis rodomas kiekvieną kartą, kai iškviečiame mūsų svetainę. Kiekvienas čia priimtas sprendimas (atmetimas / sutikimo naudoti tam tikrą įrankį davimas kartu su duomenų tvarkymu) yra mūsų dokumentuojamas ir saugomas TVS. Be to, jūsų naršyklėje nustatome slapuką, kuris priskiria jums savavališką ID ir įrašo, kokį pasirinkimo sprendimą priėmėte. Šį slapuką mūsų sistema nuskaito jūsų apsilankymo svetainėje metu ir atitinkamai naudoja įrankius, su kuriais sutikote. Šis slapukas galioja 24 mėnesius ir jokiais duomenimis nesidalina su trečiosiomis šalimis.

Būtini slapukai padeda padaryti svetainę tinkama naudoti, nes įgalina pagrindines funkcijas, pvz., naršymą puslapyje ir prieigą prie saugių svetainės sričių. Svetainė negali tinkamai veikti be šių slapukų.

Pavadinimas Teikėjas Tikslas Galiojimo laikas
__cfduid mccdn.me Naudojamas turinio tinkle „Cloudflare“, kad nustatytų patikimą žiniatinklio srautą. 30 dienų
SUTIKIMAS „YouTube“ Naudojamas norint nustatyti, ar lankytojas sutiko su rinkodaros kategorija slapukų reklamjuostėje. Šis slapukas yra būtinas, kad svetainė atitiktų GDPR. 6084 dienos

Nuostatų slapukai leidžia svetainei įsiminti informaciją, kuri keičia svetainės veikimą ar išvaizdą, pvz., pasirinktą kalbą arba regioną, kuriame esate.

Pavadinimas Teikėjas Tikslas Galiojimo laikas
lang [x2] LinkedIn Prisimena naudotojo pasirinktą svetainės seanso kalbos versiją
mcwidget mccdn.me Nurodo paskutinį lankytojo aplankytą puslapį. Tai naudojama siekiant, kad pokalbių dėžutės funkcija būtų aktualesnė. Patvarus
wp-wpml_current_language www.hegelmann.com Nurodo šalies kodą, kuris apskaičiuojamas pagal vartotojo IP adresą. Naudojamas norint nustatyti, kokia kalba turi būti vartojama lankytojui. 1 diena
yt-player-bandaid-host YouTube Naudojama optimaliai vaizdo kokybei nustatyti pagal lankytojo įrenginio ir tinklo nustatymus. Patvarus
yt-player-bandwidth YouTube Naudojama optimaliai vaizdo kokybei nustatyti pagal lankytojo įrenginio ir tinklo nustatymus. Patvarus

Statistiniai slapukai padeda svetainių savininkams suprasti, kaip lankytojai sąveikauja su svetainėmis, renkant ir pateikiant informaciją anonimiškai.

Pavadinimas Teikėjas Tikslas Galiojimo laikas
rinkti Google Naudojama siųsti duomenis į Google Analytics apie lankytojo įrenginį ir elgesį. Stebi lankytoją įvairiuose įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose. Sesija
_ga Google registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti. 2 metai
_gat Google Naudojama Google Analytics, kad sumažintų užklausų dažnį 1 dieną
_gid Google registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti. 1 diena
AnalyticsSyncHistory LinkedIn Naudojamas duomenų sinchronizavimui su trečiosios šalies analizės paslauga. 29 dienos
yt-player-headers-readable YouTube Naudojama optimaliai vaizdo kokybei nustatyti pagal lankytojo įrenginio ir tinklo nustatymus. Patvarus

[matomo_opt_out]

Rinkodaros slapukai naudojami lankytojams įvairiose svetainėse sekti. Tikslas yra rodyti skelbimus, kurie yra aktualūs ir patrauklūs asmeniui user ir todėl vertingesnis leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams.

Pavadinimas Teikėjas Tikslas Galiojimo laikas
IDE Google Naudojamas Google DoubleClick, kad registruotų ir praneštų apie svetainės naudotojo veiksmus peržiūrėjus ar spustelėjus vieną iš reklamuotojo skelbimų, siekiant įvertinti skelbimo efektyvumą ir pateikti vartotojui tikslines reklamas. 1 metai
test_cookie Google Naudojama patikrinti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus. 1 diena
fr Facebook Naudoja Facebook, kad pateiktų daugybę reklaminių produktų, tokių kaip trečiųjų šalių reklamuotojų siūlymas realiuoju laiku. 3 mėnesiai
tr Facebook Naudoja Facebook, kad pateiktų daugybę reklaminių produktų, pvz., trečiųjų šalių reklamuotojų siūlymą realiuoju laiku. Sesija
skelbimai/ga-auditorijos „Google“ Naudoja „Google AdWords“, kad iš naujo sudomintų lankytojus, kurie gali tapti klientais, atsižvelgiant į lankytojų elgesį internete. Sesija
pagead/1p-user-list/# Google Tracks, jei naudotojas susidomėjo konkrečiais produktais ar įvykiais keliose svetainėse ir nustato, kaip naudotojas naršo tarp svetainių. Tai naudojama reklamos pastangoms įvertinti ir palengvina nukreipimo mokesčių mokėjimą tarp svetainių. Sesija
_lfa sc.lfeeder.com Naudojama sąskaitomis pagrįstos rinkodaros (ABM) kontekste. Slapukas registruoja tokius duomenis kaip IP adresai, svetainėje praleistas laikas ir apsilankymo puslapių užklausos. Tai naudojama norint pakartotinai taikyti kelis naudotojus, įsišaknijusius iš tų pačių IP adresų. ABM paprastai palengvina B2B rinkodaros tikslus. 2 metai
_lfa_expiry sc.lfeeder.com Nurodoma atitinkamo pavadinimo slapuko galiojimo pabaigos data. Patvarus
mc_pixel_session_data mccdn.me Naudojamas kontekste su „ChatBot“ funkcija svetainėje. Slapuke yra duomenų apie naudotojo elgesį, kurie leidžia svetainei reklamuoti produktus ar paslaugas per ChatBot funkciją ar kitus iššokančius pranešimus. Patvarus
bcookie LinkedIn Naudoja socialinių tinklų paslauga LinkedIn, kad būtų galima stebėti įterptųjų paslaugų naudojimą. 2 metai
bscookie LinkedIn Naudoja socialinių tinklų paslauga LinkedIn, kad būtų galima stebėti įterptųjų paslaugų naudojimą. 2 metai
lidc LinkedIn Naudoja socialinių tinklų paslauga LinkedIn, kad būtų galima stebėti įterptųjų paslaugų naudojimą. 1 diena
UserMatchHistory LinkedIn Naudojama stebėti lankytojus keliose svetainėse, siekiant pateikti atitinkamus skelbimus pagal lankytojo pageidavimus. 29 dienos
yt.innertube::requests YouTube Užregistruoja unikalų ID, kad būtų galima tvarkyti statistiką, kokius vaizdo įrašus iš „YouTube“ naudotojas matė. Patvarus
„yt-remote-cast“ įdiegta „YouTube“ išsaugo naudotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašo seansą
yt-remote-connected-devices „YouTube“ Saugo naudotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas naudodama įterptą „YouTube“ vaizdo įrašą Nuolatinis
yt-remote-device-id YouTube Saugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas, naudodamas įterptą YouTube vaizdo įrašą Nuolatinis
yt-remote-fast-check-period „YouTube“ išsaugo naudotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas naudodama įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašo seansą
https://tr.lfeeder.com/ Leadfeeder Seka atskirus seansus svetainėje, todėl svetainė gali rinkti statistinius duomenis iš kelių apsilankymų. Šie duomenys taip pat gali būti naudojami potencialiems klientams sukurti rinkodaros tikslais. Sesija
VISITOR_INFO1_LIVE „YouTube“ bando įvertinti naudotojų pralaidumą puslapiuose su integruotais „YouTube“ vaizdo įrašais. 179 dienos
YSC YouTube Užregistruoja unikalų ID, kad būtų saugoma statistika apie tai, kokius vaizdo įrašus iš YouTube naudotojas matė. Sesija
yt.innertube::nextId „YouTube“ Registruoja unikalų ID, kad būtų saugoma statistika apie tai, kokius „YouTube“ vaizdo įrašus naudotojas matė. Patvarus
yt-remote-session-app „YouTube“ išsaugo naudotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas naudodama įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašų seansą
yt-remote-session-name „YouTube“ išsaugo naudotojo vaizdo įrašų grotuvo nuostatas naudodama įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašo seansą

_____________________________________________
D. Duomenų subjekto teisės
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises, susijusias su jumis susijusiais asmens duomenimis:

teisę gauti nemokamą informaciją pagal BDAR 15 straipsnį

teisę ištaisyti arba ištrinti atitinkamai pagal BDAR 15 arba 16 straipsnį

teisę į duomenų tvarkymo apribojimą pagal BDAR 18 straipsnį

teisę nesutikti su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnį

teisę į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį

teisę atšaukti sutikimą, duotą pagal duomenų apsaugos įstatymą pagal BDAR 7 straipsnio 3 dalį

teisę nepriimti automatizuotų sprendimų pagal BDAR 22 straipsnį

Taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai dėl to, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis.
Jei turite klausimų dėl duomenų tvarkymo ar naudojimosi savo teisėmis, galite susisiekti su mumis kaip duomenų valdytoju arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, kontaktinę informaciją rasite šio teksto A.

 

*Atminkite, kad jūsų patogumui vertimai generuojami automatiškai ir gali būti netikslūs. Tikslios informacijos ieškokite originaliuose failuose.

*Please note that translations are automatically generated for your convenience and may not be accurate. For accurate information refer to the original files”.